Arabuluculuk Sertifika Programı Khas’da Başlıyor

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri tarafından verilecek Arabuluculuk Eğitimleri 27 Temmuz 2013 tarihinde başlıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Arabulucuk bir meslek olarak tanımlanmıştır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Metnine Göre;

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,

Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

Arabuluculuk mesleği tanımlaması sonrasında bu mesleği yapmak isteyen beş yıllık avukatlar yetkilendirilmiş kurumlarda katılacakları eğitim sonrası Adalet Bakanlığını yapacağı sınav ile arabulucular siciline kaydedilmiş olacaktır.

Arabuluculuk eğitimi; arabuluculuk ile ilgili temel bilgiler ile birlikte iletişim teknikleri, bilgileri çieren bir eğitim programı olarak hazırlanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri tarafından verilecek olan Arabuluculuk Eğitimleri 27 Temmuz 2013 tarihinde hafta sonu sınıfları olarak başlayacak ve dört hafta sürecektir.  Aynı zamanda hafta için sınıfları da 29 Temmuz 2013 tarihinde başlayacaktır.

Detaylı bilgi için Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi web sitesinden https://ybea.khas.edu.tralınabileceği gibi 0212 533 65 32 /1622’den görevli personel ile de görüşebilirsiniz.

Dünya Futbolunda Hukuk ve Yönetişim Konferansı

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.