Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri

17 Kasım 2023 - 18 Kasım 2023
09:30 - 17:00
KHAS Cibali Kampüsü

Kadir Has Üniversitesi, bu sene de “Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi” başlıklı seminere ev sahipliği yapıyor.

Üniversitemizin 2007 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği tarafından 1974 yılından bu yana düzenlenen, yüksek yargının, akademisyenlerin, uygulamacıların iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna yön veren yargı kararlarını değerlendirdiği seminer, yine ilgilenen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

17 Kasım 2023, Cuma

09:30-10:00 Açılış Konuşması

10:00-11:00 I. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seracettin GÖKTAŞ, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi / Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11:00-11:15 Ara

11:15-12:30 Genel Görüşme

12:30-14:30 Ara

14:30-15:30 II. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş TAŞKENT, İstanbul Teknik Üniversitesi

İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı / Doç. Dr. K. Ahmet SEVİMLİ, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15:30-15:45 Ara

15:45-17:00 Genel Görüşme

18 Kasım 2023, Cumartesi

III. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜZEL, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Toplu İş İlişkileri / Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11:00-11:15 Ara

11:15-12:30 Genel Görüşme

12:30-14:30 Ara

14:30-15:30 IV. Oturum

Oturum Başkanı: Mustafa TAŞ, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı

Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri / Prof. Dr. Şükran ERTÜRK, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15:30-15:45 Ara

15:45-17:00 Genel Görüşme

Sponsor: Türkiye Toprak İşverenleri Sendikası ve Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş)

Engelli Hakları Konferansı-I