Av. Şinasi Yeldan Anısına: 21. Yüzyılda Ekonomi ve Hukuk Boyutuyla Emek

KHAS Cibali Kampüsü D Blok Büyük Salon

Hukuk Fakültemiz 24 Mayıs Salı günü, 13:30-16:30 saatleri arasında D Blok Büyük Salon’da Av. Şinasi Yeldan Anısına “21. Yüzyılda Ekonomi ve Hukuk Boyutuyla Emek” başlıklı bir panel düzenliyor.

Panel herkesin katılımına açıktır. Etkinlik Türkçedir. 

Etkinlik Programı

13:30-14:30 Açılış ve Belgesel

“Pusula: İşçi Sınıfının Avukatı Şinasi Yeldan” (Yapımcı: Çetin Ak)

14:45-16:30 Panel 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başak Baysal

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Küresel Kapitalizmin Dönüşüm Dinamikleri”

Prof. Dr. Özgür Orhangazi, “Ekonomik Kriz, Toplumsal Bunalım ve Emeğin Durumu”

Prof. Dr. Ali Güzel, “Şiddet ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Yaşamı Hakkına Doğru: ILO 190 sayılı Sözleşme” 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya, “Özellikle Sendikal Ayrımcılıktan Arınmış Eşitlikçi Bir Çalışma Hakkı”