10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi Toplantısı

4 Kasım 2022 - 5 Kasım 2022
09:00 - 16:00
KHAS Cibali Kampüsü

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin “10. Yılında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi” başlıklı etkinliği, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde 4-5 Kasım (Cuma-Cumartesi) tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik ilgilenen herkese açıktır.

4 KASIM CUMA PROGRAMI

09:00-09:45 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı

Akansel KOÇ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri

Arzu ÇERKEZOĞLU
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı

Mahmut ARSLAN
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı

Ramazan AĞAR
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Mali Sekreteri

09:45-11:15 I. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Seracettin GÖKTAŞ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

Sendikal Örgütlenme ve Sendikal Güvenceler
Oksana WOLFSON
ILO Kıdemli Hukuk Uzmanı

Sendikal Örgütlenme Hakkı ve Örgütlenme Modeli
Doç. Dr. Gaye BAYCIK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Görüşme
Ara

11:45-13:15 II. Oturum

Oturum Başkanı: Hatice KAMIŞLIK
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi

İşçilerin Temsili ve Yönetime Katılma
Prof. Dr. Murat ENGİN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sendika Özgürlüğünün Güvencesi
Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Görüşme
Ara

14:15-15:45 III. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş TAŞKENT
İTÜ İşletme Fakültesi E. Öğretim Üyesi

Toplu Sözleşme Sisteminin Etkinliği
Prof. Dr. Ali GÜZEL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Görüşme
Ara

16:15-17:45 IV. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali GÜZEL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleme Alanı ve Etkileri
Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Görüşme

5 KASIM CUMARTESİ PROGRAMI

10:00-12:30 V. Oturum

Oturum Başkanı: Adem ALBAYRAK
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı

Toplu İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yolları
Prof. Dr. Zeki OKUR
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Grev Hakkı
Prof. Dr. Melda SUR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Grev Yasakları ve Grev Ertelemesi
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Görüşme
Ara

14:00-16:00 Panel – Sosyal Tarafların Görüşleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Can TUNCAY 
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Nagehan AKAN
TİSK Temsilcisi

Av. Dr. Murat ÖZVERİ
DİSK Temsilcisi

Av. Kürşat KAYA
Hak-İş Temsilcisi

Av. Ferhan TUNCEL
Türk-İş Temsilcisi

___________

Sponsorlar:

  • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
  • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
  • Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş)
  • Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)
CCLLAB İklim Değişikliği ve Hukuk Seminerleri – Prof. Dr. Daniel Bodansky

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.