Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı

ULAKBİM’de taranmakta olan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Haziran 2022 sayısı yayınlandı. Yayınlanan çalışmalara Jurix veritabanı üzerinden ulaşılabilir, dergimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için hfd.khas.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu sayıda yer alan çalışmalar:

KAMU HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir 

Scott Shapiro: Hukuk Felsefesinde Yumurta-Tavuk Problemi ve Bir Çözüm Yolu Olarak Planlama Teorisi  

Scott Shapiro: The Chicken and Egg Problem in Legal Philosophy and Planning Theory Of Law as a Solution 

Arş. Gör. Gülçin Demircan 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Tercümandan Yararlanma Hakkının Gelişimi  

The Improvement of The Right to Use Interpreter in The United States of America

Öğr. Gör. Dr. Naziye Dirikgil 

Zorunlu Göç Kavramının Hukuki Kapsamı ve Zorunlu Göç Sonucu Yerinden Edilen Kişilerin Uluslararası Hukukta Korunması  

The Legal Context of Forced Displacement and the Protection of Displaced People from Forced Displacement under International Law 

Arş. Gör. Ayten Erçoban Evren 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasaları ile İnsan Hakları Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Zorunlu Aşı Uygulaması 

A Comparative Analysis of the Constitutions of the Republic of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus and Human Rights Law: Compulsory Vaccination 

Arş. Gör. Sinem Servet Karaçam 

AİHM ve AYM Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar Hakkı 

Right to Reasoned Decisions Under the Right to A Fair Hearing in The European Court of Human Rights and Turkish Constitutional Court Decisions   

Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu 

Ceza Hukukunda Biçim ve İçerik  

Form and Substance in Criminal Law  

Dr. Öğr. Üyesi Melih Sönmez 

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yaşar 

İlim ve Edebiyat Eserlerinde Eser Sahiplerinin Mali Haklarına Tecavüzün Cezai Boyutu 

Criminal Aspect of Authors’ Economic Rights Infringement in the Science and Literary Works 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz 

Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği  

Legal Entity of Old Foundations  

ÖZEL HUKUK

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Ağaoğlu  

Evlilik ile TC Vatandaşlığının Kazanılmasında Çocuklara İlişkin Sorunlar 

Problems Related to Children in The Acquisition of Turkish Citizenship with Marriage 

Dr. Öğr. Üyesi Işık Önay 

Arş. Gör. Elif Merve Bıçaker 

Küçüklerden Yapılan Kemik İliği Nakillerinin Hukuka Uygunluğu Sorunu  

The Problem of Lawfulness of Bone-Marrow Transplantation from Minors  

Av. Merve Özel 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca Sosyal Medya Çekilişlerinde Çekiliş Düzenleyenin Katılımcıları Aydınlatma Yükümlülüğü   

According to The Personal Data Protection Law No. 6698 Organizers’s Obligation to Inform The Participants in The Social Media Giveaways 

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yardım 

Son Gelişmeler Işığında Elektronik İmza Tanımı ve Türleri 

Definition and Types of Electronic Signatures in The Light of Latest Developments 

Arş. Gör. Dr. Cansu Yener Keskin  

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar Işığında Hava Taşıma Sözleşmelerinin Unsurları, Türleri ve İlgili Antlaşmaların Uygulama Alanları  

Elements and Types of Contracts of Carriage by Air in Light of The International Agreements to Which Turkey Is A Party and Application Areas of Such Agreements

Keyifli okumalar dileriz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.